Inköp och logistik: Vad hände 2015 och 2016 års trender

16 december 2015 av Daniel Fritsch | Blogg, Branschnyheter, Lagerstyrning

Råvarupriserna har fallit ytterligare under 2015 och den globala tillväxten har avtagit, särskilt från mer...

Varifrån kommer alla efterfrågevariationer?

13 november 2015 av Daniel Fritsch | Blogg, Prognostisering

För att kunna ge bra service till sina kunder utan att binda onödigt kapital i...

Bättre lageroptimering med EazyStock i Jeeves ERP

10 november 2016 av Agneta Linde | Blogg, Branschnyheter, ERP, IT, Lagerstyrning

Nu kan du få bättre lageroptimering i Jeeves ERP! Jeeves erbjuder en molnbaserad ERP-lösning och har cirka 2000 kunder i 40 länder. Med EazyStock kan...

6 Tekniker för Bättre Lagerstyrning

2 november 2016 av Daniel Fritsch | Blogg, Inköp & Varupåfyllnad, IT, Lagerstyrning, Prognostisering

Lagerstyrning kan definieras som ”samordning och övervakning av leverans, lagring, distribution och registrering av material för att bibehålla tillräckliga mängder för nuvarande kunders behov utan...

Vi nystar upp EOQ för partihandelsföretag

13 oktober 2016 av Maggie Bendis | Blogg, Inköp & Varupåfyllnad, Lagerstyrning, Prognostisering, Tips & Tricks

Ekonomisk orderkvantitet (EOQ) avser den mest kostnadseffektiva metoden att beställa lager på. Målet är att minska lagerkostnaderna till ett minimum för att behålla maximal lönsamhet....

Säkerhetslager formel

13 oktober 2015 av Daniel Fritsch | Blogg, Lagerstyrning, Tips & Tricks

Den vanligaste praktiska tillämpningen för att statistiskt beräkna storleken på säkerhetslager är att använda SERV1. Denna säkerhetslager formel utgår från en policybestämd servicenivå. Från denna bestämda servicenivå och...

3 metoder för säkerhetslagerberäkning

16 september 2015 av Daniel Fritsch | Blogg, Inköp & Varupåfyllnad, Lagerstyrning, Tips & Tricks

I praktiken använder företag i huvudsakligen tre olika kategorier av metoder för säkerhetslagerberäkning. De tre kategorierna är bedömningsmetoder, proportionalitetsmetoder och statistiska metoder. Bedömningsmetoder karakteriseras av...

Introduktion till säkerhetslager

28 augusti 2015 av Daniel Fritsch | Blogg, Inköp & Varupåfyllnad, Lagerstyrning, Prognostisering

Det måste finnas en balans mellan kapitalbindning, lagerkostnader och produkttillgänglighet. En utmaning och viktig pusselbit för at nå önskad produkttillgänglighet är beräkningen av säkerhetslager. Säkerhetslager...